zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – 36. prvenstvo Kapele – 2. dan – Prikaz uparivanja

M21A

M21A

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Andraž Hribar OK Kapela 63:39 ok imepre-klu-kat Andraž Hribar OK Kapela ok
2. Matija Razum OK Japetić 64:05 ok imepre-klu(ali)-kat Matija Razum OK Japetic ok
3. Lobel Horvat OK Maksimir 70:16 ok imepre-klu-kat Lobel Horvat OK Maksimir ok
4. Dražen Gadžić OK Kapela 76:29 ok imepre-klu-kat Dražen Gadžić OK Kapela ok
5. Filip Vujanić OK Japetić 91:45 ok imepre-klu(ali)-kat Filip Vujanić OK Japetic ok
6. Josip Vujanić OK Japetić 92:46 ok imepre-klu(ali)-kat Josip Vujanić OK Japetic ok
7. Tomislav Varnica OK Vihor 99:28 ok imepre-klu-kat Tomislav Varnica OK Vihor ok
8. Frane Marković OK Japetić 101:54 ok imepre-klu(ali)-kat Frane Marković OK Japetic ok
9. Vedran Berković OK Kapela 125:48 ok imepre-klu-kat Vedran Berković OK Kapela ok
10. Miran Košćica OK Jelen 129:16 ok imepre-klu-kat Miran Košćica OK Jelen ok
Luka Filetin OK Kapela 0:00 dns imepre-klu-kat Luka Filetin OK Kapela dns

Ž21A

Ž21A

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Mirja Pavić OK Japetić 55:35 ok imepre-klu(ali)-kat Mirja Pavić OK Japetic ok
2. Vinka Vukmanović OK Kapela 57:44 ok imepre-klu-kat Vinka Vukmanović OK Kapela ok
3. Olga Jerković Perić OK Kapela 58:34 ok imepre-klu-kat Olga Jerković Perić OK Kapela ok
4. Iva Štambuk OK Maksimir 63:28 ok imepre-klu-kat Iva Štambuk OK Maksimir ok
5. Antonija Orlić OK Bjelovar 68:18 ok imepre-klu-kat Antonija Orlić OK Bjelovar ok
6. Ines Kos OK Kapela 79:04 ok imepre-klu-kat Ines Kos OK Kapela ok
7. Lea Katarina Gobec OK Vihor 98:34 ok imepre-klu-kat Lea Katarina Gobec OK Vihor ok
Nevija Frajzman OK Jelen 0:00 dns imepre-klu-kat Nevija Frajzman OK Jelen dns
Ana Beblek OK Jelen 0:00 dns imepre-klu-kat Ana Beblek OK Jelen dns

M70

M70

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Milan Turkalj OK Varaždin 112:33 ok imepre-klu-kat Milan Turkalj OK Varaždin ok
2. Radovan Čepelak OK Maksimir 120:30 ok imepre-klu-kat Radovan Čepelak OK Maksimir ok

M65

M65

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Ivan Pongrac OK Japetić 44:33 ok imepre-klu(ali)-kat Ivan Pongrac OK Japetic ok
2. Ivica Mesić OK Vihor 55:12 ok imepre-klu-kat Ivica Mesić OK Vihor ok
3. Tomislav Pavić OK Vihor 94:04 ok imepre-klu-kat Tomislav Pavić OK Vihor ok

M55

M55

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Dario Štambuk OK Ivan Merz 32:40 ok imepre-klu-kat Dario Štambuk OK Ivan Merz ok
2. Darko Merunka OK Maksimir 36:52 ok imepre-klu-kat Darko Merunka OK Maksimir ok
3. Petar Strmečki OK Maksimir 39:40 ok imepre-klu-kat Petar Strmečki OK Maksimir ok
4. Saša Horvat OK Maksimir 41:12 ok imepre-klu-kat Saša Horvat OK Maksimir ok
5. Karlo Gobec OK Vihor 41:31 ok imepre-klu-kat Karlo Gobec OK Vihor ok
6. Mile Mioković OK Kapela 42:22 ok imepre-klu-kat Mile Mioković OK Kapela ok
7. Krešo Špoljar OK Kapela 45:13 ok imepre-klu-kat Krešo Špoljar OK Kapela ok
8. Milan Radočaj OK Bjelovar 48:26 ok imepre-klu-kat Milan Radočaj OK Bjelovar ok
9. Darko Raškaj OK Kapela 48:41 ok imepre-klu-kat Darko Raškaj OK Kapela ok
10. Mladen Jelić OK Kapela 57:17 ok imepre-klu-kat Mladen Jelić OK Kapela ok
11. Robert Vuk OK Kapela 64:26 ok imepre-klu-kat Robert Vuk OK Kapela ok
12. Nenad Mihaljević OK Vihor 67:35 ok imepre-klu-kat Nenad Mihaljević OK Vihor ok
13. Josip Matijašić OK Vihor 70:40 ok imepre-klu-kat Josip Matijašić OK Vihor ok
14. Ivo Lukačić 78:18 ok imepre-klu-kat Ivo Lukačić ok
15. Damir Ćurić OK Kapela 89:48 ok imepre-klu-kat Damir Ćurić OK Kapela ok
16. Predrag Labaš OK Varaždin 172:23 ok imepre-klu-kat Predrag Labaš OK Varaždin ok
Mile Boban OK Ivan Merz 0:00 dns imepre-klu-kat Mile Boban OK Ivan Merz dns

M45

M45

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Damir Gobec OK Vihor 40:43 ok imepre-klu-kat Damir Gobec OK Vihor ok
2. Tihomir Salopek OK Ris 41:08 ok imepre-klu-kat Tihomir Salopek OK Ris ok
3. Predrag Markulinčić OK Međimurje 48:39 ok imepre-(raz-klu)-kat Predrag Markulinčić OK Medjimurje ok
4. Robert Orehoci OK Bjelovar 50:14 ok imepre-klu-kat Robert Orehoci OK Bjelovar ok
5. Vladimir Trivunović OK Kapela 51:39 ok imepre-klu-kat Vladimir Trivunović OK Kapela ok
6. Bojan Vukelić OK Maksimir 54:16 ok imepre-klu-kat Bojan Vukelić OK Maksimir ok
7. Marijan Bogović OK Jelen 54:33 ok imepre-klu-kat Marijan Bogović OK Jelen ok
8. Damir Hercigonja OK Kapela 56:25 ok imepre-klu-kat Damir Hercigonja OK Kapela ok
9. Zdenko Horjan OK Vihor 58:21 ok imepre-klu-kat Zdenko Horjan OK Vihor ok
10. Ivo Tišljar OK Orion 61:06 ok imepre-klu-kat Ivo Tišljar OK Orion ok
11. Ivan Posinjak OK Kapela 62:11 ok imepre-klu-kat Ivan Posinjak OK Kapela ok
12. Ivan Ivo Penić OK Kapela 62:29 ok imepre-klu-kat Ivan Ivo Penić OK Kapela ok
13. Domagoj Šantić OK Bjelovar 65:04 ok imepre-klu-kat Domagoj Šantić OK Bjelovar ok
14. Alen Paliska OK Vihor 65:53 ok imepre-klu-kat Alen Paliska OK Vihor ok
15. Siniša Mareković OK Vihor 66:59 ok imepre-klu-kat Siniša Mareković OK Vihor ok
16. Hrvoje Dasović OK Kapela 68:40 ok imepre-klu-kat Hrvoje Dasović OK Kapela ok
17. Mario Nimac OK Kapela 71:50 ok imepre-klu-kat Mario Nimac OK Kapela ok
18. Domagoj Pavlin OK Vihor 75:42 ok imepre-klu-kat Domagoj Pavlin OK Vihor ok
19. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 78:59 ok imepre-klu-kat Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz ok
20. Boris Mazić OK Vihor 79:58 ok imepre-klu-kat Boris Mazić OK Vihor ok
21. Dinko Ćetković OK Vihor 97:15 ok imepre-klu-kat Dinko Ćetković OK Vihor ok
Robert Kaniški OK Maksimir 0:00 dnf imepre-klu-kat Robert Kaniški OK Maksimir dnf
Zdravko Šaflin OK Jelen 0:00 dns imepre-klu-kat Zdravko Šaflin OK Jelen dns
Hrvoje Jelinić OK Japetić 0:00 dns imepre-klu(ali)-kat Hrvoje Jelinić OK Japetic dns
Vlatko Tounec OK Kapela 0:00 dns imepre-klu-kat Vlatko Tounec OK Kapela dns

M35

M35

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Lino Legac OK Japetić 50:53 ok imepre-klu(ali)-kat Lino Legac OK Japetic ok
2. Petar Delić OK Maksimir 57:59 ok imepre-klu-kat Petar Delić OK Maksimir ok
3. Branimir Pongrac OK Japetić 59:57 ok imepre-klu(ali)-kat Branimir Pongrac OK Japetic ok
4. Vedran Bijelić OK Bjelovar 60:35 ok imepre-klu-kat Vedran Bijelić OK Bjelovar ok
5. Franjo Budi OK Japetić 61:54 ok imepre-klu(ali)-kat Franjo Budi OK Japetic ok
6. Krunoslav Canjuga OK Varaždin 66:09 ok imepre-klu-kat Krunoslav Canjuga OK Varaždin ok
7. Ivan Bublić OK Kapela 69:07 ok imepre-klu-kat Ivan Bublić OK Kapela ok
8. Ivan Gverić OK Kapela 69:22 ok imepre-klu-kat Ivan Gverić OK Kapela ok
9. Vanja Suhina OK Kapela 69:24 ok imepre-klu-kat Vanja Suhina OK Kapela ok
10. Duje Rako OK Vihor 69:30 ok imepre-klu-kat Duje Rako OK Vihor ok
11. Tomislav Vuk OK Vihor 75:11 ok imepre-klu-kat Tomislav Vuk OK Vihor ok
12. Miroslav Hainž OK Varaždin 78:12 ok imepre-klu-kat Miroslav Hainž OK Varaždin ok
13. Tomislav Meštrović OK Kapela 79:32 ok imepre-klu-kat Tomislav Meštrović OK Kapela ok
14. Marko Bunčić OK Kapela 81:36 ok imepre-klu-kat Marko Bunčić OK Kapela ok
15. Luka Kosić OK Japetić 83:11 ok imepre-klu(ali)-kat Luka Kosić OK Japetic ok
16. Dragutin Mulig OK Jelen 88:20 ok imepre-klu-kat Dragutin Mulig OK Jelen ok
17. Fausto Ferreira OK Kapela 90:38 ok imepre-klu-kat Fausto Ferreira OK Kapela ok
18. Damir Tubin OK Jelen 109:27 ok imepre-klu-kat Damir Tubin OK Jelen ok
19. Zdravko Novosel OK Jelen 112:39 ok imepre-klu-kat Zdravko Novosel OK Jelen ok
Dalibor Stankovski OK Jelen 0:00 dns imepre-klu-kat Dalibor Stankovski OK Jelen dns

M21B

M21B

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Ivor Jelić OK Kapela 42:32 ok imepre-klu-kat Ivor Jelić OK Kapela ok
2. Danko Pleše OK Vihor 43:55 ok imepre-klu-kat Danko Pleše OK Vihor ok
3. Timo Vilim Gobec OK Vihor 45:03 ok imepre-klu-kat Timo Vilim Gobec OK Vihor ok
4. Matija Kučinac OK Vihor 45:11 ok imepre-klu-kat Matija Kučinac OK Vihor ok
5. Dominik Klasić OK Maksimir 48:04 ok imepre-klu-kat Dominik Klasić OK Maksimir ok
6. Predrag Mađarić OK Varaždin 50:25 ok imepre-klu-kat Predrag Mađarić OK Varaždin ok
7. Branimir Putniković OK Kapela 51:30 ok imepre-klu-kat Branimir Putniković OK Kapela ok
8. Zlatan Kos OK Vihor 53:23 ok imepre-klu-kat Zlatan Kos OK Vihor ok
9. Ivan Malović OK Kapela 61:09 ok imepre-klu-kat Ivan Malović OK Kapela ok
10. Zdravko Tonković OK Kapela 61:21 ok imepre-klu-kat Zdravko Tonković OK Kapela ok
11. Kristijan Verović OK Japetić 69:26 ok imepre-klu(ali)-kat Kristijan Verović OK Japetic ok
12. Tomislav Burgund OK Vihor 71:34 ok imepre-klu-kat Tomislav Burgund OK Vihor ok
13. Siniša Lah OK Varaždin 75:28 ok imepre-klu-kat Siniša Lah OK Varaždin ok
14. Tihomir Klement OK Vihor 85:50 ok imepre-klu-kat Tihomir Klement OK Vihor ok
15. Željko Valjak OK Vihor 86:08 ok imepre-klu-kat Željko Valjak OK Vihor ok
16. Dario Vodopija OK Kapela 91:02 ok imepre-klu-kat Dario Vodopija OK Kapela ok
17. Ivan Šantek OK Varaždin 92:27 ok imepre-klu-kat Ivan Šantek OK Varaždin ok
18. Domagoj Kavečić OK Vihor 93:45 ok imepre-klu-kat Domagoj Kavečić OK Vihor ok
19. Karlo Težak OK Vihor 98:29 ok imepre-klu-kat Karlo Težak OK Vihor ok
20. Vjekoslav Klarić OK Kapela 99:32 ok imepre-klu-kat Vjekoslav Klarić OK Kapela ok
21. Dario Malović OK Vihor 99:52 ok imepre-klu-kat Dario Malović OK Vihor ok
22. Dino Martinović OK Vihor 106:29 ok imepre-klu-kat Dino Martinović OK Vihor ok
23. Jurica Cimperšak Žigrović OK Vihor 107:35 ok imepre-klu-kat Jurica Cimperšak Žigrović OK Vihor ok
24. Franjo Lozančić OK Vihor 107:41 ok imepre-klu-kat Franjo Lozančić OK Vihor ok
25. Emil Trčak OK Vihor 111:44 ok imepre-klu-kat Emil Trčak OK Vihor ok
26. Hrvoje Jandras OK Vihor 122:34 ok imepre-klu-kat Hrvoje Jandras OK Vihor ok
27. Nikola Lucić OK Vihor 142:30 ok imepre-klu-kat Nikola Lucić OK Vihor ok
28. Zoran Ćorić OK Vihor 146:33 ok imepre-klu-kat Zoran Ćorić OK Vihor ok
29. Mladen Prekrat OK Vihor 158:37 ok imepre-klu-kat Mladen Prekrat OK Vihor ok
Ante Balić OK Kapela 0:00 dnf imepre-klu-kat Ante Balić OK Kapela dnf
Josip Stipeljković OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Josip Stipeljković OK Vihor dnf
Valter Sučić OK Vihor 0:00 disq imepre-klu-kat Valter Sučić OK Vihor disq
Andrija Golubić OK Međimurje 0:00 disq novo Andrija Golubić OK Medjimurje disq
Goran Juratović OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Goran Juratović OK Vihor dns
Kristijan Barišić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Kristijan Barišić OK Vihor dns
Tomislav Jurač OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Tomislav Jurač OK Vihor dns

M20

M20

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Jan Gobec OK Vihor 51:38 ok imepre-klu-kat Jan Gobec OK Vihor ok
2. Jura Kukec OK Vihor 65:33 ok imepre-klu-kat Jura Kukec OK Vihor ok
3. Marko Jurač OK Vihor 73:48 ok imepre-klu-kat Marko Jurač OK Vihor ok
4. Noa Kolarek OK Vihor 81:41 ok imepre-klu-kat Noa Kolarek OK Vihor ok
5. Luka Kocijan OK Varaždin 97:46 ok imepre-klu-kat Luka Kocijan OK Varaždin ok
6. Ozren Pevec OK Varaždin 157:07 ok imepre-klu-kat Ozren Pevec OK Varaždin ok
Ivan Pasquino OK Varaždin 72:22 mp imepre-klu-kat Ivan Pasquino OK Varaždin mp
Antonio Cindrić OK Jelen 0:00 dnf imepre-klu-kat Antonio Cindrić OK Jelen dnf

M16

M16

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Jakov Lesjak OK Japetić 37:06 ok imepre-klu(ali)-kat Jakov Lesjak OK Japetic ok
2. Vibor Strmečki OK Maksimir 40:04 ok imepre-klu-kat Vibor Strmečki OK Maksimir ok
3. Patrick Milković OK Japetić 50:15 ok imepre-klu(ali)-kat Patrick Milković OK Japetic ok
4. Petar Jurač OK Vihor 73:05 ok imepre-klu-kat Petar Jurač OK Vihor ok
5. Borna Kuzmanić OK Japetić 75:35 ok imepre-klu(ali)-kat Borna Kuzmanić OK Japetic ok
Goran Jandras OK Vihor 51:32 mp imepre-klu-kat Goran Jandras OK Vihor mp
Kaan Yelen OK Vihor 115:18 mp imepre-klu-kat Kaan Yelen OK Vihor mp
Mark Jelinić OK Japetić 0:00 dns imepre-klu(ali)-kat Mark Jelinić OK Japetic dns
Juraj Vukelić OK Maksimir 0:00 dns imepre-klu-kat Juraj Vukelić OK Maksimir dns

M14

M14

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Teo Mahović OK Japetić 28:31 ok imepre-klu(ali)-kat Teo Mahović OK Japetic ok
2. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 34:54 ok imepre-klu-kat Luka Gojmerac OK Ivan Merz ok
3. Martin Meštrović OK Kapela 54:04 ok imepre-klu-kat Martin Meštrović OK Kapela ok
4. Mikula Mazić OK Vihor 68:39 ok imepre-klu-kat Mikula Mazić OK Vihor ok
5. Adam Anadolac OK Varaždin 72:05 ok imepre-klu-kat Adam Anadolac OK Varaždin ok
6. Matko Nikolić OK Vihor 75:06 ok imepre-klu-kat Matko Nikolić OK Vihor ok
7. Karlo Lesjak OK Japetić 80:20 ok imepre-klu(ali)-kat Karlo Lesjak OK Japetic ok
8. Marko Tanković OK Jelen 95:20 ok imepre-klu-kat Marko Tanković OK Jelen ok
9. Luka Sučić OK Vihor 102:00 ok imepre-klu-kat Luka Sučić OK Vihor ok
Tristan Ilić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Tristan Ilić OK Vihor dns
Janko Hodak OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Janko Hodak OK Vihor dns

M12

M12

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Lovro Pinjušić OK Japetić 31:38 ok imepre-klu(ali)-kat Lovro Pinjušić OK Japetic ok
2. Marin Tanković OK Jelen 33:21 ok imepre-klu-kat Marin Tanković OK Jelen ok
3. Mario Lah OK Varaždin 41:54 ok imepre-klu-kat Mario Lah OK Varaždin ok
4. Teo Mance OK Vihor 45:37 ok imepre-klu-kat Teo Mance OK Vihor ok
5. Ivan Petravić OK Japetić 73:16 ok imepre-klu(ali)-kat Ivan Petravić OK Japetic ok
Filip Anadolac OK Varaždin 0:00 dnf imepre-klu-kat Filip Anadolac OK Varaždin dnf
Petar Kaniški OK Maksimir 0:00 dnf imepre-klu-kat Petar Kaniški OK Maksimir dnf
Lovro Berečki OK Japetić 0:00 dns imepre-klu(ali)-kat Lovro Berečki OK Japetic dns
Jakov Boban OK Ivan Merz 0:00 dns imepre-klu-kat Jakov Boban OK Ivan Merz dns
Jure Rako OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Jure Rako OK Vihor dns

Ž65

Ž65

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 53:15 ok imepre-klu-kat Željka Vendler Čepelak OK Maksimir ok
2. Biserka Horvat-Nikšić OK Vihor 61:55 ok imepre-klu-kat Biserka Horvat-Nikšić OK Vihor ok
3. Vera Franc OK Kapela 69:14 ok imepre-klu-kat Vera Franc OK Kapela ok

Ž55

Ž55

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Maja Cvitković OK Vihor 48:51 ok imepre-klu-kat Maja Cvitković OK Vihor ok
2. Teodora Kučinac OK Vihor 52:48 ok imepre-klu-kat Teodora Kučinac OK Vihor ok
3. Branka Fabek OK Japetić 53:38 ok imepre-klu(ali)-kat Branka Fabek OK Japetic ok
4. Sanja Radočaj OK Bjelovar 58:27 ok imepre-klu-kat Sanja Radočaj OK Bjelovar ok
5. Emilija Ebenspanger OK Kapela 61:28 ok imepre-klu-kat Emilija Ebenspanger OK Kapela ok
6. Karmen Holenda OK Varaždin 157:02 ok imepre-klu-kat Karmen Holenda OK Varaždin ok

Ž45

Ž45

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Ivana Gobec OK Vihor 35:48 ok imepre-klu-kat Ivana Gobec OK Vihor ok
2. Bojana Nikolić OK Vihor 39:57 ok imepre-klu-kat Bojana Nikolić OK Vihor ok
3. Mirka Jakšić OK Maksimir 42:42 ok imepre-klu-kat Mirka Jakšić OK Maksimir ok
4. Neda Gobec OK Vihor 43:29 ok imepre-klu-kat Neda Gobec OK Vihor ok
5. Srebrenka Vuk OK Kapela 43:37 ok imepre-klu-kat Srebrenka Vuk OK Kapela ok
6. Sandra Perica Cvjetko OK Japetić 45:24 ok imepre-klu(ali)-kat Sandra Perica Cvjetko OK Japetic ok
7. Ivana Kuzmanić OK Japetić 46:41 ok imepre-klu(ali)-kat Ivana Kuzmanić OK Japetic ok
8. Mirjana Horvat OK Maksimir 48:06 ok imepre-klu-kat Mirjana Horvat OK Maksimir ok
9. Nataša Kolarek OK Vihor 51:39 ok imepre-klu-kat Nataša Kolarek OK Vihor ok
10. Evelyn Kraintz OK Maksimir 52:15 ok imepre-klu-kat Evelyn Kraintz OK Maksimir ok
11. Gabrijela Baburek OK Japetić 53:45 ok imepre-klu(ali)-kat Gabrijela Baburek OK Japetic ok
12. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 54:07 ok imepre-klu-kat Beata Adrianna Glinska OK Kapela ok
13. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 55:42 ok imepre-klu-kat Marija Jazvić Mioković OK Kapela ok
14. Marija Schubert OK Varaždin 59:41 ok imepre-klu-kat Marija Schubert OK Varaždin ok
15. Marija Gradečak Galović OK Kapela 65:32 ok imepre-klu-kat Marija Gradečak Galović OK Kapela ok
16. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 76:13 ok imepre-klu(ali)-kat Zvjezdana Govedarica OK Japetic ok
17. Sanja Ostroški OK Varaždin 87:55 ok imepre(ali)-klu-kat Sanja Ostroski OK Varaždin ok
Davorka Srebačić OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Davorka Srebačić OK Varaždin dns

Ž35

Ž35

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Željka Fištrek OK Kapela 39:15 ok imepre-klu-kat Željka Fištrek OK Kapela ok
2. Sonja Lesjak OK Japetić 41:28 ok imepre-klu(ali)-kat Sonja Lesjak OK Japetic ok
3. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 45:20 ok imepre-klu-kat Martina Bedeković Tanković OK Jelen ok
4. Sanda Berženji OK Kapela 47:41 ok imepre-klu-kat Sanda Berženji OK Kapela ok
5. Antea Popović OK Kapela 51:11 ok imepre-klu-kat Antea Popović OK Kapela ok
6. Fabiana Cini OK Maksimir 52:40 ok imepre-klu-kat Fabiana Cini OK Maksimir ok
7. Nikolina Šantić OK Bjelovar 56:50 ok imepre-klu-kat Nikolina Šantić OK Bjelovar ok
8. Sabina Seražin Korper OK Jelen 60:22 ok imepre-klu-kat Sabina Seražin Korper OK Jelen ok
9. Monika Kovaljesko OK Kapela 60:50 ok imepre-klu-kat Monika Kovaljesko OK Kapela ok
10. Vlatka Stupalo OK Vihor 64:07 ok imepre-klu-kat Vlatka Stupalo OK Vihor ok
11. Bernardica Stipić OK Vihor 64:51 ok imepre-klu-kat Bernardica Stipić OK Vihor ok
12. Daniela Popović Budi OK Japetić 67:08 ok imepre-klu(ali)-kat Daniela Popović Budi OK Japetic ok
13. Sandra Bergant Vidaković OK Kapela 72:27 ok imepre-klu-kat Sandra Bergant Vidaković OK Kapela ok
14. Aida Krkić Drobić OK Kapela 74:44 ok imepre-klu-kat Aida Krkić Drobić OK Kapela ok
15. Iva Tatić OK Vihor 92:09 ok imepre-klu-kat Iva Tatić OK Vihor ok
16. Tanja Potrebica OK Varaždin 101:44 ok imepre-klu-kat Tanja Potrebica OK Varaždin ok
17. Maja Kušt OK Vihor 106:38 ok imepre-klu-kat Maja Kušt OK Vihor ok
Violeta Čalić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Violeta Čalić OK Vihor dns
Ana Delić OK Jelen 0:00 dns imepre-klu-kat Ana Delić OK Jelen dns
Sabina Rako OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Sabina Rako OK Vihor dns

Ž21B

Ž21B

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Petra Plevnik OK Bjelovar 48:40 ok imepre-klu-kat Petra Plevnik OK Bjelovar ok
2. Olga Pajnić OK Kapela 61:07 ok imepre-klu-kat Olga Pajnić OK Kapela ok
3. Ines Mance OK Vihor 63:56 ok imepre-klu-kat Ines Mance OK Vihor ok
4. Lana Gerjević OK Kapela 64:18 ok imepre-klu-kat Lana Gerjević OK Kapela ok
5. Ana-Marija Pavić OK Vihor 65:59 ok imepre-klu-kat Ana-Marija Pavić OK Vihor ok
6. Višnja Dukić OK Kapela 67:21 ok imepre-klu-kat Višnja Dukić OK Kapela ok
7. Suzana Stanić OK Kapela 76:26 ok imepre-klu-kat Suzana Stanić OK Kapela ok
8. Lovorka Čaja OK Vihor 82:10 ok imepre-klu-kat Lovorka Čaja OK Vihor ok
9. Andrea Hribar OK Vihor 84:27 ok imepre-klu-kat Andrea Hribar OK Vihor ok
10. Hana Glušica OK Kapela 89:18 ok imepre-klu-kat Hana Glušica OK Kapela ok
11. Sandra Latinger OK Kapela 93:28 ok imepre-klu-kat Sandra Latinger OK Kapela ok
12. Petra Kos OK Vihor 99:01 ok imepre-klu-kat Petra Kos OK Vihor ok
13. Olga Zaitseva OK Vihor 120:09 ok imepre-klu-kat Olga Zaitseva OK Vihor ok
Aleksandra Miličević OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Aleksandra Miličević OK Vihor dnf
Iva Stipeljković OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Iva Stipeljković OK Vihor dnf
Melita Sučić OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Melita Sučić OK Vihor dnf
Luana Ivošević OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Luana Ivošević OK Vihor dnf
Nikolina Kranjec OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Nikolina Kranjec OK Vihor dnf
Ljiljana Oršulić OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Ljiljana Oršulić OK Vihor dnf
Marina Tomac-Rojčević OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Marina Tomac-Rojčević OK Vihor dnf
Ines Jurač OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Ines Jurač OK Vihor dns
Ivana Stankovski OK Kapela 0:00 dns imepre-klu-kat Ivana Stankovski OK Kapela dns
Martina Martin OK Kapela 0:00 dns imepre-klu-kat Martina Martin OK Kapela dns
Ana Markulin OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Ana Markulin OK Vihor dns
Andrea Funarić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Andrea Funarić OK Vihor dns

Ž20

Ž20

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Dorja Salopek OK Ris 34:26 ok imepre-klu-kat Dorja Salopek OK Ris ok
2. Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 39:50 ok imepre-klu-kat Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz ok
3. Paula Pavlin OK Vihor 47:34 ok imepre-klu-kat Paula Pavlin OK Vihor ok
4. Nina Cvjetko OK Japetić 89:16 ok imepre-klu(ali)-kat Nina Cvjetko OK Japetic ok
5. Jelena Lesjak OK Japetić 93:22 ok imepre-klu(ali)-kat Jelena Lesjak OK Japetic ok
6. Nika Kolarek OK Vihor 99:37 ok imepre-klu-kat Nika Kolarek OK Vihor ok
Ana Srebačić OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Ana Srebačić OK Varaždin dns

Ž16

Ž16

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Dora Vukelić OK Maksimir 41:27 ok imepre-klu-kat Dora Vukelić OK Maksimir ok
2. Mirta Hodak OK Vihor 48:53 ok imepre-klu-kat Mirta Hodak OK Vihor ok
3. Wanda Kovač OK Kapela 48:56 ok imepre-klu-kat Wanda Kovač OK Kapela ok
4. Petra Dasović OK Kapela 52:05 ok imepre-klu-kat Petra Dasović OK Kapela ok
5. Kimi Maria Gobec OK Vihor 53:31 ok imepre-klu-kat Kimi Maria Gobec OK Vihor ok
6. Majda Vidaković OK Kapela 53:57 ok imepre-klu-kat Majda Vidaković OK Kapela ok
7. Marta Nikolić OK Vihor 58:06 ok imepre-klu-kat Marta Nikolić OK Vihor ok
8. Jana Cvjetko OK Japetić 63:07 ok imepre-klu(ali)-kat Jana Cvjetko OK Japetic ok
9. Melissa Drobić OK Kapela 70:04 ok imepre-klu-kat Melissa Drobić OK Kapela ok
10. Mare Gršković OK Kapela 76:07 ok imepre-klu-kat Mare Gršković OK Kapela ok
11. Ema Potrebica OK Varaždin 81:16 ok imepre-klu-kat Ema Potrebica OK Varaždin ok
12. Ira Mareković OK Vihor 84:12 ok imepre-klu-kat Ira Mareković OK Vihor ok
13. Nina Mioković OK Kapela 87:18 ok imepre-klu-kat Nina Mioković OK Kapela ok
14. Lucija Marijela Štambuk OK Ivan Merz 99:01 ok imepre-klu-kat Lucija Marijela Štambuk OK Ivan Merz ok
Jelena Gojmerac OK Ivan Merz 62:55 mp imepre-klu-kat Jelena Gojmerac OK Ivan Merz mp
Dora Valjak OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Dora Valjak OK Vihor dns

Ž14

Ž14

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Paola Rako OK Vihor 30:24 ok imepre-klu-kat Paola Rako OK Vihor ok
2. Monika Pavić OK Vihor 46:42 ok imepre-klu-kat Monika Pavić OK Vihor ok
3. Lucija Hercigonja OK Kapela 53:09 ok imepre-klu-kat Lucija Hercigonja OK Kapela ok

Ž12

Ž12

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Sara Delić OK Jelen 21:20 ok imepre-klu-kat Sara Delić OK Jelen ok
2. Dora Delić OK Jelen 25:12 ok imepre-klu-kat Dora Delić OK Jelen ok
3. Veronika Šantić OK Bjelovar 25:18 ok imepre-klu-kat Veronika Šantić OK Bjelovar ok
4. Viktoria Šantić OK Bjelovar 29:30 ok imepre-klu-kat Viktoria Šantić OK Bjelovar ok
5. Luna Bajrektarević OK Vihor 31:18 ok imepre-klu-kat Luna Bajrektarević OK Vihor ok
6. Gloria Šantić OK Bjelovar 36:23 ok imepre-klu-kat Gloria Šantić OK Bjelovar ok
7. Nika Kuzmanić OK Varaždin 47:44 ok imepre-klu-kat Nika Kuzmanić OK Varaždin ok
8. Ema Juričan OK Varaždin 56:40 ok imepre-klu-kat Ema Juričan OK Varaždin ok
9. Eva Šantek OK Varaždin 82:29 ok imepre-klu-kat Eva Šantek OK Varaždin ok
Ema Jurač OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Ema Jurač OK Vihor dns
Ana Budi OK Japetić 0:00 dns imepre-klu(ali)-kat Ana Budi OK Japetic dns

Otvorena

OPEN

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Barbara Arbanas OK Vihor 53:23 ok imepre-(raz-klu)-kat Barbara Arbanas OK Vihor ok
2. Ana Šiprak Stastny OK Kapela 79:35 ok imepre-klu-kat Ana Šiprak Stastny OK Kapela ok
3. Ivana Žitnik OK Kapela 80:29 ok imepre-klu-kat Ivana Žitnik OK Kapela ok
4. Dario Šimatić OK Maksimir 84:10 ok imepre-klu-kat Dario Šimatić OK Maksimir ok
5. Karmela Crvenković OK Kapela 85:29 ok imepre-klu-kat Karmela Crvenković OK Kapela ok
6. Iva Pintur OK Kapela 87:15 ok imepre-klu-kat Iva Pintur OK Kapela ok
7. Oliver Skočić OK Vihor 92:36 ok imepre-klu-kat Oliver Skočić OK Vihor ok
8. Antonija Hodak OK Vihor 102:06 ok imepre-klu-kat Antonija Hodak OK Vihor ok
9. Nika Jurić OK Vihor 102:19 ok imepre-klu-kat Nika Jurić OK Vihor ok
10. Sandra Gerber OK Kapela 126:55 ok imepre-klu-kat Sandra Gerber OK Kapela ok
11. Barbara Bjeliš OK Vihor 144:27 ok imepre-klu-kat Barbara Bjeliš OK Vihor ok
12. Lucija Šantek OK Varaždin 145:43 ok imepre-klu-kat Lucija Šantek OK Varaždin ok
Petra Jurić OK Vihor 72:49 mp imepre-klu-kat Petra Jurić OK Vihor mp
Rafael Sandalj 95:32 mp novo Rafael Sandalj mp
Ivan Majnarić OK Vihor 118:32 mp imepre-klu-kat Ivan Majnarić OK Vihor mp
Maja Katušić OK Vihor 148:32 mp imepre-klu-kat Maja Katušić OK Vihor mp
Nika Juričan OK Varaždin 0:00 dnf imepre-klu-kat Nika Juričan OK Varaždin dnf
Mirjana Jurić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Mirjana Jurić OK Vihor dns
Petar Barulek OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Petar Barulek OK Varaždin dns
Martin Vukmanović OK Kapela 0:00 dns imepre-klu-kat Martin Vukmanović OK Kapela dns
Luka Hajnić 0:00 dns novo Luka Hajnić dns
Jure Janković 0:00 dns novo Jure Janković dns
Nikola Pavić OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat-ot Nikola Pavić OK Varaždin ok
Sandra Miletić OK Kapela 0:00 dns imepre-klu-kat Sandra Miletić OK Kapela dns
Maša Miščević OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Maša Miščević OK Vihor dns