zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – CBC-Orient II Cup – Prikaz uparivanja

M21A

M21A

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Andraž Hribar OK Kapela 35:58 ok imepre-klu-kat Andraž Hribar OK Kapela ok
2. Matija Razum OK Japetić 41:02 ok imepre-klu-kat Matija Razum OK Japetić ok
3. Lobel Horvat OK Maksimir 47:36 ok imepre-klu-kat Lobel Horvat OK Maksimir ok
4. Luka Filetin OK Kapela 47:51 ok imepre-klu-kat Luka Filetin OK Kapela ok
5. Filip Vujanić OK Japetić 56:52 ok imepre-klu-kat Filip Vujanić OK Japetić ok
6. Josip Vujanić OK Japetić 57:53 ok imepre-klu-kat Josip Vujanić OK Japetić ok
7. Marko Leljak OK Međimurje 60:25 ok imepre-klu(ali)-kat Marko Leljak OK Medjimurje ok
8. Tomislav Varnica OK Vihor 63:01 ok imepre-klu-kat Tomislav Varnica OK Vihor ok
9. Dražen Gadžić OK Kapela 64:04 ok imepre-klu-kat Dražen Gadžić OK Kapela ok
10. Vedran Kaldi OK Kapela 65:00 ok imepre-klu-kat Vedran Kaldi OK Kapela ok
11. Miran Košćica OK Jelen 73:01 ok imepre-klu-kat Miran Košćica OK Jelen ok
12. Domagoj Delimar OK Kapela 87:59 ok imepre-klu-kat Domagoj Delimar OK Kapela ok

Ž21A

Ž21A

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Vinka Vukmanović OK Kapela 43:22 ok imepre-klu-kat Vinka Vukmanović OK Kapela ok
2. Mirja Pavić OK Japetić 46:29 ok imepre-klu-kat Mirja Pavić OK Japetić ok
3. Olga Jerković Perić OK Kapela 69:08 ok imepre-klu-kat Olga Jerković Perić OK Kapela ok
4. Iva Lovrec OK Vihor 75:14 ok imepre-klu-kat Iva Lovrec OK Vihor ok
5. Lea Katarina Gobec OK Vihor 89:40 ok imepre-klu-kat Lea Katarina Gobec OK Vihor ok
6. Ines Kos OK Kapela 106:44 ok imepre-klu-kat Ines Kos OK Kapela ok
Antonija Orlić OK Bjelovar 127:55 mp imepre-klu-kat Antonija Orlić OK Bjelovar mp
Nika Sakar OK Maksimir 0:00 dnf imepre-klu-kat Nika Sakar OK Maksimir dnf

M70

M70

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Ivan Marchiotti OK Maksimir 37:35 ok novo Ivan Marchiotti OK Maksimir ok
2. Milan Turkalj OK Varaždin 62:15 ok imepre-klu-kat Milan Turkalj OK Varaždin ok
Radovan Čepelak OK Maksimir 0:00 dnf imepre-klu-kat Radovan Čepelak OK Maksimir dnf

M65

M65

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Ivica Mesić OK Vihor 31:18 ok imepre-klu-kat Ivica Mesić OK Vihor ok
2. Ilija Dimitrijević OK DIF 37:51 ok novo Ilija Dimitrijevic OK DIF ok
3. Ivan Pongrac OK Japetić 42:20 ok imepre-klu-kat Ivan Pongrac OK Japetić ok

M55

M55

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Dario Štambuk OK Ivan Merz 30:22 ok imepre-klu-kat Dario Štambuk OK Ivan Merz ok
2. Petar Strmečki OK Maksimir 34:39 ok imepre-klu-kat Petar Strmečki OK Maksimir ok
3. Csongor Arató Pécsi O.E. SK 44:14 ok novo Csongor Arató Pécsi Orvos Eü.Sk. ok
4. Karlo Gobec OK Vihor 44:37 ok imepre-klu-kat Karlo Gobec OK Vihor ok
5. Mile Mioković OK Kapela 45:48 ok imepre-klu-kat Mile Mioković OK Kapela ok
6. Josip Matijašić OK Vihor 51:14 ok imepre-klu-kat Josip Matijašić OK Vihor ok
7. Mladen Jelić OK Kapela 51:25 ok imepre-klu-kat Mladen Jelić OK Kapela ok
8. Dražen Janžek OK Međimurje 53:44 ok imepre-klu(ali)-kat Dražen Janžek OK Medjimurje ok
9. Mile Boban OK Ivan Merz 53:52 ok imepre-klu-kat Mile Boban OK Ivan Merz ok
10. Zdravko Crnković OK Vihor 58:10 ok imepre-klu-kat Zdravko Crnković OK Vihor ok
11. Darko Raškaj OK Kapela 60:14 ok imepre-klu-kat Darko Raškaj OK Kapela ok
12. Milan Radočaj OK Bjelovar 70:36 ok imepre-klu-kat Milan Radočaj OK Bjelovar ok
13. Krešo Špoljar OK Kapela 72:32 ok imepre-klu-kat Krešo Špoljar OK Kapela ok
14. Robert Vuk OK Kapela 79:22 ok imepre-klu-kat Robert Vuk OK Kapela ok
15. Nenad Mihaljević OK Vihor 94:14 ok imepre-klu-kat Nenad Mihaljević OK Vihor ok
16. Ivo Lukačić 106:49 ok imepre-klu-kat Ivo Lukačić ok
17. Slobodan Sokolović OK Bjelovar 107:46 ok imepre-klu-kat Slobodan Sokolović OK Bjelovar ok
Predrag Labaš OK Varaždin 120:40 ot imepre-klu-kat-ot Predrag Labaš OK Varaždin ok
Darko Merunka OK Maksimir 38:35 mp imepre-klu-kat Darko Merunka OK Maksimir mp
Nenad Lovrec OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Nenad Lovrec OK Vihor dns

M45

M45

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Damir Gobec OK Vihor 31:08 ok imepre-klu-kat Damir Gobec OK Vihor ok
2. Zdenko Horjan OK Vihor 38:48 ok imepre-klu-kat Zdenko Horjan OK Vihor ok
3. Robert Orehoci OK Bjelovar 41:12 ok imepre-klu-kat Robert Orehoci OK Bjelovar ok
4. Ivan Posinjak OK Kapela 55:31 ok imepre-klu-kat Ivan Posinjak OK Kapela ok
5. Ivan Ivo Penić OK Kapela 56:33 ok imepre-klu-kat Ivan Ivo Penić OK Kapela ok
5. Damir Hercigonja OK Kapela 56:33 ok imepre-klu-kat Damir Hercigonja OK Kapela ok
7. Boris Mazić OK Vihor 61:15 ok imepre-klu-kat Boris Mazić OK Vihor ok
8. Vladimir Trivunović OK Kapela 62:45 ok imepre-klu-kat Vladimir Trivunović OK Kapela ok
9. Mario Nimac OK Kapela 64:34 ok imepre-klu-kat Mario Nimac OK Kapela ok
10. Ivo Tišljar OK Orion 65:19 ok imepre-klu-kat Ivo Tišljar OK Orion ok
11. Siniša Mareković OK Vihor 66:02 ok imepre-klu-kat Siniša Mareković OK Vihor ok
12. Domagoj Šantić OK Bjelovar 69:26 ok imepre-klu-kat Domagoj Šantić OK Bjelovar ok
13. Eduard Krš OK Vihor 88:42 ok imepre-klu-kat Eduard Krš OK Vihor ok
Gabor Pataki Pécsi Vas. SK 33:50 mp novo Gabor Pataki Pécsi Vasutas SK mp
Bojan Vukelić OK Maksimir 0:00 dns imepre-klu-kat Bojan Vukelić OK Maksimir dns
Robert Kaniški OK Maksimir 0:00 dns imepre-klu-kat Robert Kaniški OK Maksimir dns

M35

M35

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Lino Legac OK Japetić 40:03 ok imepre-klu-kat Lino Legac OK Japetić ok
2. Vedran Bijelić OK Bjelovar 48:20 ok imepre-klu-kat Vedran Bijelić OK Bjelovar ok
3. Petar Delić OK Maksimir 50:07 ok imepre-klu-kat Petar Delić OK Maksimir ok
4. Goran Vodopija OK Kapela 51:26 ok imepre-klu-kat Goran Vodopija OK Kapela ok
5. Ivan Gverić OK Kapela 51:32 ok imepre-klu-kat Ivan Gverić OK Kapela ok
6. Tomislav Vuk OK Vihor 60:26 ok imepre-klu-kat Tomislav Vuk OK Vihor ok
7. Ivan Bublić OK Kapela 61:52 ok imepre-klu-kat Ivan Bublić OK Kapela ok
8. Branimir Pongrac OK Japetić 62:27 ok imepre-klu-kat Branimir Pongrac OK Japetić ok
9. Franjo Budi OK Japetić 62:45 ok imepre-klu-kat Franjo Budi OK Japetić ok
10. Tomislav Meštrović OK Kapela 80:40 ok imepre-klu-kat Tomislav Meštrović OK Kapela ok
11. Luka Kosić OK Japetić 80:55 ok imepre-klu-kat Luka Kosić OK Japetić ok
12. Fausto Ferreira OK Kapela 83:37 ok imepre-klu-kat Fausto Ferreira OK Kapela ok
13. Dragutin Mulig OK Jelen 85:20 ok imepre-klu-kat Dragutin Mulig OK Jelen ok
14. Miroslav Hainž OK Varaždin 87:00 ok imepre-klu-kat Miroslav Hainž OK Varaždin ok
15. Goran Rihter OK Kapela 88:44 ok imepre-klu-kat Goran Rihter OK Kapela ok
16. Vanja Suhina OK Kapela 90:18 ok imepre-klu-kat Vanja Suhina OK Kapela ok
17. Marko Bunčić OK Kapela 90:47 ok imepre-klu-kat Marko Bunčić OK Kapela ok
18. Duje Rako OK Vihor 111:16 ok imepre-klu-kat Duje Rako OK Vihor ok
Dalibor Stankovski OK Jelen 0:00 dnf imepre-klu-kat Dalibor Stankovski OK Jelen dnf

M21B

M21B

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Bože Đipalo OK Bjelovar 30:27 ok imepre-klu-kat Bože Đipalo OK Bjelovar ok
2. Dominik Klasić OK Maksimir 30:58 ok imepre-klu-kat Dominik Klasić OK Maksimir ok
3. Branimir Putniković OK Kapela 32:58 ok imepre-klu-kat Branimir Putniković OK Kapela ok
4. Ivor Jelić OK Kapela 34:18 ok imepre-klu-kat Ivor Jelić OK Kapela ok
5. Karlo Smontara OK Međimurje 37:01 ok novo Karlo Smontara OK Medjimurje ok
6. Timo Vilim Gobec OK Vihor 43:38 ok imepre-klu-kat Timo Vilim Gobec OK Vihor ok
7. Predrag Mađarić OK Varaždin 47:02 ok imepre-klu-kat Predrag Mađarić OK Varaždin ok
8. Andrija Golubić OK Međimurje 47:39 ok imepre-klu(ali)-kat Andrija Golubić OK Medjimurje ok
9. Tomislav Braniša OK Međimurje 48:27 ok imepre-klu(ali)-kat Tomislav Braniša OK Medjimurje ok
10. Kristijan Verović OK Japetić 49:34 ok imepre-klu-kat Kristijan Verović OK Japetić ok
11. Dario Vodopija OK Kapela 50:54 ok imepre-klu-kat Dario Vodopija OK Kapela ok
12. Karlo Težak OK Vihor 51:05 ok imepre-klu-kat Karlo Težak OK Vihor ok
13. Zdravko Tonković OK Kapela 52:50 ok imepre-klu-kat Zdravko Tonković OK Kapela ok
14. Alen Vodopijevec OK Vihor 53:33 ok imepre-klu-kat Alen Vodopijevec OK Vihor ok
15. Tomislav Burgund OK Vihor 58:34 ok imepre-klu-kat Tomislav Burgund OK Vihor ok
16. Tomislav Jurač OK Vihor 60:00 ok imepre-klu-kat Tomislav Jurač OK Vihor ok
17. Ante Balić OK Kapela 61:50 ok imepre-klu-kat Ante Balić OK Kapela ok
18. Zlatan Kos OK Vihor 76:24 ok imepre-klu-kat Zlatan Kos OK Vihor ok
19. Hrvoje Jandras OK Vihor 78:26 ok imepre-klu-kat Hrvoje Jandras OK Vihor ok
20. Vjekoslav Klarić OK Kapela 94:41 ok imepre-klu-kat Vjekoslav Klarić OK Kapela ok
21. Bernard Ivezic OK Vihor 101:29 ok imepre-klu-kat Bernard Ivezic OK Vihor ok
22. Željko Valjak OK Vihor 119:24 ok imepre-klu-kat Željko Valjak OK Vihor ok
Dario Malović OK Vihor 75:48 mp imepre-klu-kat Dario Malović OK Vihor mp
Kristijan Barišić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Kristijan Barišić OK Vihor dns
Robert Rigo OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Robert Rigo OK Vihor dns
Donateo Sitarić-Knezić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Donateo Sitarić-Knezić OK Vihor dns
Ivan Šantek OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Ivan Šantek OK Varaždin dns
Zoran Ćorić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Zoran Ćorić OK Vihor dns
Dino Martinović OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Dino Martinović OK Vihor dns
Nikola Lucić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Nikola Lucić OK Vihor dns
Valter Sučić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Valter Sučić OK Vihor dns
Ante Raguž OK Maksimir 0:00 dns imepre-klu-kat Ante Raguž OK Maksimir dns

M20

M20

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Jan Gobec OK Vihor 48:46 ok imepre-klu-kat Jan Gobec OK Vihor ok
2. Jura Kukec OK Vihor 55:51 ok imepre-klu-kat Jura Kukec OK Vihor ok
3. Gábor Szuhán Pécsi Vas. SK 58:20 ok novo Gábor Szuhán Pécsi Vasutas SK ok
4. Marko Jurač OK Vihor 63:59 ok imepre-klu-kat Marko Jurač OK Vihor ok
5. Filip Valjak OK Vihor 102:37 ok imepre-klu-kat Filip Valjak OK Vihor ok
Antonio Cindrić OK Jelen 0:00 dns imepre-klu-kat Antonio Cindrić OK Jelen dns
Luka Kocijan OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Luka Kocijan OK Varaždin dns
Ozren Pevec OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Ozren Pevec OK Varaždin dns
Noa Kolarek OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Noa Kolarek OK Vihor dns
Ivan Pasquino OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Ivan Pasquino OK Varaždin dns

M16

M16

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Jakov Lesjak OK Japetić 33:10 ok imepre-klu-kat Jakov Lesjak OK Japetić ok
2. Vibor Strmečki OK Maksimir 39:37 ok imepre-klu-kat Vibor Strmečki OK Maksimir ok
3. Borna Kuzmanić OK Japetić 46:45 ok imepre-klu-kat Borna Kuzmanić OK Japetić ok
4. Goran Jandras OK Vihor 48:21 ok imepre-klu-kat Goran Jandras OK Vihor ok
5. Petar Jurač OK Vihor 56:25 ok imepre-klu-kat Petar Jurač OK Vihor ok
6. Kaan Yelen OK Vihor 67:22 ok imepre-klu-kat Kaan Yelen OK Vihor ok
Juraj Vukelić OK Maksimir 0:00 dns imepre-klu-kat Juraj Vukelić OK Maksimir dns

M14

M14

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Teo Mahović OK Japetić 19:39 ok imepre-klu-kat Teo Mahović OK Japetić ok
2. Karlo Lesjak OK Japetić 37:31 ok imepre-klu-kat Karlo Lesjak OK Japetić ok
3. Mikula Mazić OK Vihor 39:45 ok imepre-klu-kat Mikula Mazić OK Vihor ok
4. Noa Kelc OK Jelen 43:07 ok imepre-klu-kat Noa Kelc OK Jelen ok
5. Gabrijel Solenički OK Jelen 57:55 ok imepre-klu-kat Gabrijel Solenički OK Jelen ok
6. Matko Nikolić OK Vihor 63:59 ok imepre-klu-kat Matko Nikolić OK Vihor ok
Jakov Boban OK Ivan Merz 41:26 mp imepre-klu-kat Jakov Boban OK Ivan Merz mp
Adam Anadolac OK Varaždin 79:55 mp imepre-klu-kat Adam Anadolac OK Varaždin mp
Luka Sučić OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Luka Sučić OK Vihor dnf
Martin Meštrović OK Kapela 0:00 dns imepre-klu-kat Martin Meštrović OK Kapela dns
Marko Tanković OK Jelen 0:00 dns imepre-klu-kat Marko Tanković OK Jelen dns
Tristan Ilić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Tristan Ilić OK Vihor dns
Janko Hodak OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Janko Hodak OK Vihor dns

M12

M12

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Lovro Pinjušić OK Japetić 35:03 ok imepre-klu-kat Lovro Pinjušić OK Japetić ok
2. Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 58:41 ok imepre-klu-kat Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor ok
3. Marin Tanković OK Jelen 60:57 ok imepre-klu-kat Marin Tanković OK Jelen ok
4. Filip Anadolac OK Varaždin 63:49 ok imepre-klu-kat Filip Anadolac OK Varaždin ok
5. Teo Mance OK Vihor 64:54 ok imepre-klu-kat Teo Mance OK Vihor ok
6. Mario Lah OK Varaždin 66:39 ok imepre-klu-kat Mario Lah OK Varaždin ok
7. Fran Juriša OK Japetić 67:55 ok imepre-klu-kat Fran Juriša OK Japetić ok
Jure Rako OK Vihor 0:00 dnf imepre-klu-kat Jure Rako OK Vihor dnf
Ivan Petravić OK Japetić 0:00 dns imepre-klu-kat Ivan Petravić OK Japetić dns
Petar Kaniški OK Maksimir 0:00 dns imepre-klu-kat Petar Kaniški OK Maksimir dns

Ž65

Ž65

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 55:21 ok imepre-klu-kat Željka Vendler Čepelak OK Maksimir ok
2. Mirjana Marchiotti OK Maksimir 60:40 ok imepre(ali)-klu-kat Mirjana Ulip Marchiott OK Maksimir ok
3. Vera Franc OK Kapela 78:55 ok imepre-klu-kat Vera Franc OK Kapela ok
4. Biserka Horvat-Nikšić OK Vihor 82:33 ok imepre-klu-kat Biserka Horvat-Nikšić OK Vihor ok

Ž55

Ž55

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Branka Fabek OK Japetić 41:07 ok imepre-klu-kat Branka Fabek OK Japetić ok
2. Emilija Ebenspanger OK Kapela 45:44 ok imepre-klu-kat Emilija Ebenspanger OK Kapela ok
3. Maja Cvitković OK Vihor 46:32 ok imepre-klu-kat Maja Cvitković OK Vihor ok
4. Sanja Radočaj OK Bjelovar 54:36 ok imepre-klu-kat Sanja Radočaj OK Bjelovar ok
5. Alida Sokolović OK Bjelovar 93:36 ok imepre-klu-kat Alida Sokolović OK Bjelovar ok
6. Karmen Holenda OK Varaždin 108:54 ok imepre-klu-kat Karmen Holenda OK Varaždin ok

Ž45

Ž45

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Ivana Gobec OK Vihor 43:22 ok imepre-klu-kat Ivana Gobec OK Vihor ok
2. Neda Gobec OK Vihor 49:07 ok imepre-klu-kat Neda Gobec OK Vihor ok
3. Nataša Kolarek OK Vihor 51:36 ok imepre-klu-kat Nataša Kolarek OK Vihor ok
4. Mirka Jakšić OK Maksimir 52:22 ok imepre-klu-kat Mirka Jakšić OK Maksimir ok
5. Sandra Perica Cvjetko OK Japetić 53:37 ok imepre-klu-kat Sandra Perica Cvjetko OK Japetić ok
6. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 62:26 ok imepre-klu-kat Beata Adrianna Glinska OK Kapela ok
7. Marija Gradečak Galović OK Kapela 66:37 ok imepre-klu-kat Marija Gradečak Galović OK Kapela ok
8. Marija Schubert OK Varaždin 69:18 ok imepre-klu-kat Marija Schubert OK Varaždin ok
9. Evelyn Kraintz OK Maksimir 76:58 ok imepre-klu-kat Evelyn Kraintz OK Maksimir ok
10. Bojana Nikolić OK Vihor 77:36 ok imepre-klu-kat Bojana Nikolić OK Vihor ok
11. Davorka Srebačić OK Varaždin 77:41 ok imepre-klu-kat Davorka Srebačić OK Varaždin ok
12. Ivana Kuzmanić OK Japetić 85:19 ok imepre-klu-kat Ivana Kuzmanić OK Japetić ok
13. Srebrenka Vuk OK Kapela 88:14 ok imepre-klu-kat Srebrenka Vuk OK Kapela ok
14. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 90:57 ok imepre-klu-kat Zvjezdana Govedarica OK Japetić ok
15. Sanja Penc OK Vihor 94:00 ok imepre-klu-kat Sanja Penc OK Vihor ok
16. Darinka Lovrec OK Vihor 103:24 ok imepre-klu-kat Darinka Lovrec OK Vihor ok
17. Mirta Boban OK Ivan Merz 108:42 ok imepre-klu-kat Mirta Boban OK Ivan Merz ok
18. Daliborka Pavlin OK Vihor 116:41 ok imepre-klu-kat Daliborka Pavlin OK Vihor ok
Smiljana Janžek OK Međimurje 50:07 mp imepre-klu(ali)-kat Smiljana Janžek OK Medjimurje mp
Gabrijela Baburek OK Japetić 0:00 dns imepre-klu-kat Gabrijela Baburek OK Japetić dns

Ž35

Ž35

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Sonja Lesjak OK Japetić 39:15 ok imepre-klu-kat Sonja Lesjak OK Japetić ok
2. Jelena Brezak OK Kapela 40:29 ok imepre-klu-kat Jelena Brezak OK Kapela ok
3. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 42:38 ok imepre-klu-kat Martina Bedeković Tanković OK Jelen ok
4. Monika Kovaljesko OK Kapela 44:53 ok imepre-klu-kat Monika Kovaljesko OK Kapela ok
5. Željka Fištrek OK Kapela 46:02 ok imepre-klu-kat Željka Fištrek OK Kapela ok
6. Fabiana Cini OK Maksimir 46:21 ok imepre-klu-kat Fabiana Cini OK Maksimir ok
7. Nikolina Šantić OK Bjelovar 46:59 ok imepre-klu-kat Nikolina Šantić OK Bjelovar ok
8. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 49:34 ok imepre-klu-kat Irena Čorko Meštrović OK Kapela ok
9. Sanja Krš OK Vihor 56:44 ok imepre-klu-kat Sanja Krš OK Vihor ok
10. Ivana Horbec OK Vihor 57:23 ok imepre-klu-kat Ivana Horbec OK Vihor ok
11. Daniela Popović Budi OK Japetić 60:44 ok imepre-klu-kat Daniela Popović Budi OK Japetić ok
12. Vlatka Stupalo OK Vihor 61:08 ok imepre-klu-kat Vlatka Stupalo OK Vihor ok
13. Antea Popović OK Kapela 61:19 ok imepre-klu-kat Antea Popović OK Kapela ok
14. Aida Krkić Drobić OK Kapela 63:20 ok imepre-klu-kat Aida Krkić Drobić OK Kapela ok
15. Ana Delić OK Jelen 70:25 ok imepre-klu-kat Ana Delić OK Jelen ok
16. Tanja Potrebica OK Varaždin 70:42 ok imepre-klu-kat Tanja Potrebica OK Varaždin ok
17. Sandra Bergant Vidaković OK Kapela 71:08 ok imepre-klu-kat Sandra Bergant Vidaković OK Kapela ok
18. Maja Kušt OK Vihor 97:28 ok imepre-klu-kat Maja Kušt OK Vihor ok
19. Iva Tatić OK Vihor 97:30 ok imepre-klu-kat Iva Tatić OK Vihor ok
Lidija Detić OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Lidija Detić OK Varaždin dns
Sabina Rako OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Sabina Rako OK Vihor dns

Ž21B

Ž21B

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Lovorka Čaja OK Vihor 39:28 ok imepre-klu-kat Lovorka Čaja OK Vihor ok
2. Ana-Marija Pavić OK Vihor 40:41 ok imepre-klu-kat Ana-Marija Pavić OK Vihor ok
3. Lana Gerjević OK Kapela 41:54 ok imepre-klu-kat Lana Gerjević OK Kapela ok
4. Iva Žulić OK Vihor 42:28 ok imepre-klu-kat Iva Žulić OK Vihor ok
5. Andrea Hribar OK Vihor 44:22 ok imepre-klu-kat Andrea Hribar OK Vihor ok
6. Suzana Stanić OK Kapela 45:23 ok imepre-klu-kat Suzana Stanić OK Kapela ok
7. Petra Plevnik OK Bjelovar 45:24 ok imepre-klu-kat Petra Plevnik OK Bjelovar ok
8. Olga Pajnić OK Kapela 46:00 ok imepre-klu-kat Olga Pajnić OK Kapela ok
9. Ines Jurač OK Vihor 46:23 ok imepre-klu-kat Ines Jurač OK Vihor ok
10. Martina Martin OK Kapela 47:59 ok imepre-klu-kat Martina Martin OK Kapela ok
11. Olga Zaitseva OK Vihor 51:00 ok imepre-klu-kat Olga Zaitseva OK Vihor ok
12. Ana Markulin OK Vihor 51:34 ok imepre-klu-kat Ana Markulin OK Vihor ok
13. Martina Triplat Horvat OK Vihor 52:14 ok imepre-klu-kat Martina Triplat Horvat OK Vihor ok
14. Hana Glušica OK Kapela 54:14 ok imepre-klu-kat Hana Glušica OK Kapela ok
15. Ivana Stankovski OK Kapela 57:11 ok imepre-klu-kat Ivana Stankovski OK Kapela ok
16. Sandra Latinger OK Kapela 58:08 ok imepre-klu-kat Sandra Latinger OK Kapela ok
17. Višnja Dukić OK Kapela 62:21 ok imepre-klu-kat Višnja Dukić OK Kapela ok
18. Mia Lovrec OK Vihor 62:33 ok imepre-klu-kat Mia Lovrec OK Vihor ok
19. Ines Mance OK Vihor 65:04 ok imepre-klu-kat Ines Mance OK Vihor ok
20. Ana Kovačić OK Vihor 65:23 ok imepre-klu-kat Ana Kovačić OK Vihor ok
21. Melita Sučić OK Vihor 69:57 ok imepre-klu-kat Melita Sučić OK Vihor ok
22. Aleksandra Miličević OK Vihor 72:57 ok imepre-klu-kat Aleksandra Miličević OK Vihor ok
23. Petra Kos OK Vihor 76:41 ok imepre-klu-kat Petra Kos OK Vihor ok
24. Barbara Bjeliš OK Vihor 80:36 ok imepre-klu-kat Barbara Bjeliš OK Vihor ok
25. Ivana Marković OK Vihor 85:48 ok imepre-klu-kat Ivana Marković OK Vihor ok
26. Nikolina Kranjec OK Vihor 90:56 ok imepre-klu-kat Nikolina Kranjec OK Vihor ok
Mihaela Marija Perković OK Vihor 133:32 ot imepre-klu-kat-ot Mihaela Marija Perković OK Vihor ok
Andrea Funarić OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Andrea Funarić OK Vihor dns
Maša Miščević OK Vihor 0:00 dns imepre-klu-kat Maša Miščević OK Vihor dns

Ž20

Ž20

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 33:08 ok imepre-klu-kat Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz ok
2. Paula Pavlin OK Vihor 45:01 ok imepre-klu-kat Paula Pavlin OK Vihor ok
3. Ana Srebačić OK Varaždin 65:51 ok imepre-klu-kat Ana Srebačić OK Varaždin ok
4. Jelena Lesjak OK Japetić 91:27 ok imepre-klu-kat Jelena Lesjak OK Japetić ok
Nina Cvjetko OK Japetić 82:33 mp imepre-klu-kat Nina Cvjetko OK Japetić mp

Ž16

Ž16

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Kimi Maria Gobec OK Vihor 32:29 ok imepre-klu-kat Kimi Maria Gobec OK Vihor ok
2. Ira Mareković OK Vihor 33:53 ok imepre-klu-kat Ira Mareković OK Vihor ok
3. Wanda Kovač OK Kapela 35:14 ok imepre-klu-kat Wanda Kovač OK Kapela ok
4. Melissa Drobić OK Kapela 35:22 ok imepre-klu-kat Melissa Drobić OK Kapela ok
5. Majda Vidaković OK Kapela 37:02 ok imepre-klu-kat Majda Vidaković OK Kapela ok
6. Ema Potrebica OK Varaždin 38:26 ok imepre-klu-kat Ema Potrebica OK Varaždin ok
7. Mirta Hodak OK Vihor 38:27 ok imepre-klu-kat Mirta Hodak OK Vihor ok
8. Marta Nikolić OK Vihor 40:25 ok imepre-klu-kat Marta Nikolić OK Vihor ok
9. Jana Cvjetko OK Japetić 41:29 ok imepre-klu-kat Jana Cvjetko OK Japetić ok
10. Mare Gršković OK Kapela 41:42 ok imepre-klu-kat Mare Gršković OK Kapela ok
11. Nina Mioković OK Kapela 43:00 ok imepre-klu-kat Nina Mioković OK Kapela ok
12. Dora Valjak OK Vihor 86:43 ok imepre-klu-kat Dora Valjak OK Vihor ok
Dora Vukelić OK Maksimir 0:00 dns imepre-klu-kat Dora Vukelić OK Maksimir dns
Lucija Marijela Štambuk OK Ivan Merz 0:00 dns imepre-klu-kat Lucija Marijela Štambuk OK Ivan Merz dns

Ž14

Ž14

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Paola Rako OK Vihor 30:36 ok imepre-klu-kat Paola Rako OK Vihor ok
2. Monika Pavić OK Vihor 32:49 ok imepre-klu-kat Monika Pavić OK Vihor ok
3. Lucija Hercigonja OK Kapela 38:21 ok imepre-klu-kat Lucija Hercigonja OK Kapela ok
4. Petra Jurić OK Vihor 44:25 ok imepre-klu-kat Petra Jurić OK Vihor ok
Julijana Dolenc OK Varaždin 75:22 mp imepre-klu-kat Julijana Dolenc OK Varaždin mp

Ž12

Ž12

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Dora Delić OK Jelen 23:42 ok imepre-klu-kat Dora Delić OK Jelen ok
2. Sara Delić OK Jelen 29:11 ok imepre-klu-kat Sara Delić OK Jelen ok
3. Ema Juričan OK Varaždin 30:54 ok imepre-klu-kat Ema Juričan OK Varaždin ok
4. Luna Bajrektarević OK Vihor 31:04 ok imepre-klu-kat Luna Bajrektarević OK Vihor ok
5. Nika Kuzmanić OK Varaždin 40:46 ok imepre-klu-kat Nika Kuzmanić OK Varaždin ok
6. Viktoria Šantić OK Bjelovar 41:04 ok imepre-klu-kat Viktoria Šantić OK Bjelovar ok
7. Gloria Šantić OK Bjelovar 46:52 ok imepre-klu-kat Gloria Šantić OK Bjelovar ok
8. Veronika Šantić OK Bjelovar 47:52 ok imepre-klu-kat Veronika Šantić OK Bjelovar ok
9. Ema Jurač OK Vihor 52:16 ok imepre-klu-kat Ema Jurač OK Vihor ok
10. Eva Šantek OK Varaždin 60:16 ok imepre-klu-kat Eva Šantek OK Varaždin ok

Otvorena

OPEN

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Barbara Arbanas OK Vihor 34:31 ok imepre-(raz-klu)-kat Barbara Arbanas OK Vihor ok
2. Tomislav Filipcic 37:10 ok imepre-klu-kat Tomislav Filipcic ok
3. Rafael Sandalj 44:43 ok imepre-klu-kat Rafael Sandalj ok
4. Nika Jurić OK Vihor 45:24 ok imepre-klu-kat Nika Jurić OK Vihor ok
5. Ksenija Mađarić 47:45 ok novo Ksenija Mađarić ok
6. Iva Mađarić OK Varaždin 48:26 ok imepre-(raz-klu)-kat Iva Mađarić OK Varaždin ok
7. Ivana Žitnik OK Kapela 54:43 ok imepre-klu-kat Ivana Žitnik OK Kapela ok
8. Ivan Majnarić OK Vihor 57:25 ok imepre-klu-kat Ivan Majnarić OK Vihor ok
9. Vida Rak OK Varaždin 59:18 ok imepre-klu-kat Vida Rak OK Varaždin ok
10. Una Beata Pevec OK Varaždin 60:14 ok imepre-klu-kat Una Beata Pevec OK Varaždin ok
11. Fran Zagrajski OK Varaždin 61:56 ok imepre-klu-kat Fran Zagrajski OK Varaždin ok
12. Jakov Tkalec OK Međimurje 63:18 ok imepre-klu(ali)-kat Jakov Tkalec OK Medjimurje ok
13. Mirjana Jurić OK Vihor 66:24 ok imepre-klu-kat Mirjana Jurić OK Vihor ok
14. Ivan Juričić OK Kapela 67:54 ok imepre-klu-kat Ivan Juričić OK Kapela ok
15. Oliver Skočić OK Vihor 68:34 ok imepre-klu-kat Oliver Skočić OK Vihor ok
16. Karmela Crvenković OK Kapela 70:25 ok imepre-klu-kat Karmela Crvenković OK Kapela ok
17. Krešimir Hodak OK Vihor 72:45 ok novo Krešimir Hodak OK Vihor ok
18. Maja Katušić OK Vihor 73:47 ok imepre-klu-kat Maja Katušić OK Vihor ok
19. Nika Juričan OK Varaždin 86:27 ok imepre-klu-kat Nika Juričan OK Varaždin ok
20. Lucija Šantek OK Varaždin 92:25 ok imepre-klu-kat Lucija Šantek OK Varaždin ok
21. Anja Duhović OK Međimurje 103:28 ok novo Anja Duhović OK Medjimurje ok
22. Darko Duhović OK Međimurje 103:37 ok imepre(ali)-klu(ali)-kat Darko Duhovic OK Medjimurje ok
23. Niko Duhović OK Međimurje 103:45 ok novo Niko Duhović OK Medjimurje ok
24. Nada Duhović OK Međimurje 103:46 ok novo Nada Duhović OK Medjimurje ok
Péter András Vonyó Pécsi Vas. SK 27:30 mp novo Péter András Vonyó Pécsi Vasutas SK mp
Réka Vonyó Péterné Szabó Pécsi Vas. SK 58:33 mp novo Réka Vonyó Péterné Szabó Pécsi Vasutas SK mp
Ivana Tkalec OK Međimurje 63:42 mp imepre-klu(ali)-kat Ivana Tkalec OK Medjimurje mp
Marin Mihinjač OK Varaždin 93:36 mp imepre-klu-kat Marin Mihinjač OK Varaždin mp
Iva Pintur OK Kapela 0:00 dnf imepre-klu-kat Iva Pintur OK Kapela dnf
Ana Šiprak Stastny OK Kapela 0:00 dnf imepre-klu-kat Ana Šiprak Stastny OK Kapela dnf
Iva Detić OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Iva Detić OK Varaždin dns
Lucija Detić OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Lucija Detić OK Varaždin dns
Marta Tkalec OK Međimurje 0:00 dns imepre-klu(ali)-kat Marta Tkalec OK Medjimurje dns
Sandra Miletić OK Kapela 0:00 dns imepre-klu-kat Sandra Miletić OK Kapela dns
Nikola Pavić OK Varaždin 0:00 dns imepre-klu-kat Nikola Pavić OK Varaždin dns

Početnici

BEGGINERS

#ime i prezimeklubvrijemestatusuparivanjeime i prezimeklubstatus
1. Jakov Bijelić OK Bjelovar 39:53 ok novo Jakov Bijelić OK Bjelovar ok
2. Marijana Petrešević OK Vihor 59:53 ok imepre-klu-kat(ali) Marijana Petrešević OK Vihor ok
3. Karlo Vojtić OK Vihor 65:46 ok imepre-klu-kat(ali) Karlo Vojtić OK Vihor ok