zaglavlje XXL zaglavlje XL zaglavlje L zaglavlje M

Rezultati natjecanja – 19. Nenina utrka – Originalni rezultati

M21ADuljina staze 4.900 m,   Uspon 100 m,   Broj kontrola 18

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Josip Vujanić OK Japetić 32:29 ok
2. Jakov Lesjak OK Japetić 35:37 ok 3:08
3. Filip Vujanić OK Japetić 35:54 ok 3:25
4. Tomislav Vuk OK Vihor 42:31 ok 10:02
5. Jan Gobec OK Vihor 52:27 ok 19:58
6. Zdenko Horjan OK Vihor 57:46 ok 25:17

Ž21ADuljina staze 4.700 m,   Uspon 90 m,   Broj kontrola 16

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Tena Sakar Vukić OK Maksimir 40:54 ok
2. Vinka Vukmanović OK Kapela 42:45 ok 1:51
3. Dora Težak OK Vihor 71:02 ok 30:08
4. Ana Kovačić OK Vihor 97:39 ok 56:45
Lovorka Čaja OK Vihor 0:00 dns

M70Duljina staze 2.500 m,   Uspon 40 m,   Broj kontrola 9

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Ivan Pongrac OK Japetić 29:42 ok
2. Milan Turkalj OK Varaždin 58:06 ok 28:24

M65Duljina staze 2.500 m,   Uspon 40 m,   Broj kontrola 9

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Nenad Mihaljević OK Vihor 53:43 ok
Ivica Mesić OK Vihor 0:00 dns

Ž65Duljina staze 2.100 m,   Uspon 30 m,   Broj kontrola 9

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Željka Vendler Čepelak OK Maksimir 51:14 ok

M55Duljina staze 3.300 m,   Uspon 80 m,   Broj kontrola 14

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Darko Merunka OK Maksimir 34:20 ok
2. Dario Štambuk OK Ivan Merz 36:54 ok 2:34
3. Karlo Gobec OK Vihor 37:37 ok 3:17
4. Marijan Bogović OK Jelen 39:23 ok 5:03
5. Mladen Jelić OK Kapela 49:47 ok 15:27
6. Zdravko Šaflin OK Jelen 51:20 ok 17:00
7. Rafael Sandalj OK Japetić 51:36 ok 17:16
8. Saša Horvat OK Maksimir 62:47 ok 28:27
9. Miroslav Besten OK Jelen 71:25 ok 37:05
10. Darko Raškaj OK Kapela 73:21 ok 39:01
11. Josip Matijašić OK Vihor 76:00 ok 41:40
12. Predrag Labaš OK Varaždin 80:04 ok 45:44
Ivo Lukačić 78:14 mp

Ž55Duljina staze 2.800 m,   Uspon 50 m,   Broj kontrola 10

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Branka Fabek OK Japetić 41:07 ok
2. Željka Ilijašev OK Kapela 42:54 ok 1:47
3. Emilija Ebenspanger OK Kapela 50:11 ok 9:04
4. Mladenka Čuljak Gross OK Kapela 52:15 ok 11:08
5. Zvjezdana Govedarica OK Japetić 54:30 ok 13:23
6. Teodora Kučinac OK Vihor 55:12 ok 14:05
7. Maja Cvitković OK Vihor 61:52 ok 20:45
8. Nataša Lavicki Šatović OK Vihor 134:31 ok 93:24

M45Duljina staze 4.200 m,   Uspon 80 m,   Broj kontrola 14

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Predrag Markulinčić OK Medjimurje 33:52 ok
2. Damir Gobec OK Vihor 34:24 ok 0:32
3. Tomislav Kaniški OK Maksimir 36:24 ok 2:32
4. Damir Miljković OK Jelen 37:39 ok 3:47
5. Robert Orehoci OK Bjelovar 38:44 ok 4:52
6. Vladimir Trivunović OK Kapela 45:25 ok 11:33
7. Bojan Vukelić OK Maksimir 46:26 ok 12:34
8. Luka Kosić OK Japetić 46:53 ok 13:01
9. Vlatko Tounec OK Kapela 49:16 ok 15:24
10. Tomislav Gojmerac OK Ivan Merz 55:25 ok 21:33
11. Hrvoje Dasović OK Kapela 56:06 ok 22:14
12. Domagoj Šantić OK Bjelovar 56:21 ok 22:29
13. Zvonimir Fernežir OK Japetić 66:24 ok 32:32
14. Alen Vodopijevec OK Vihor 67:11 ok 33:19
Emil Anadolac OK Varaždin 0:00 dns
Zdravko Tonković OK Kapela 0:00 dns
Boris Mazić OK Vihor 0:00 dns

Ž45Duljina staze 3.200 m,   Uspon 75 m,   Broj kontrola 14

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Ivana Gobec OK Vihor 33:52 ok
2. Ivana Horbec OK Vihor 37:00 ok 3:08
3. Beata Adrianna Glinska OK Kapela 37:12 ok 3:20
4. Antonija Orlić OK Bjelovar 40:23 ok 6:31
5. Bojana Nikolić OK Vihor 41:13 ok 7:21
6. Neda Gobec OK Vihor 41:21 ok 7:29
7. Ivana Kuzmanić OK Japetić 42:59 ok 9:07
8. Gabrijela Baburek OK Japetić 46:24 ok 12:32
9. Srebrenka Vuk OK Kapela 47:33 ok 13:41
10. Jasminka Cindrić Perković OK Medjimurje 48:02 ok 14:10
11. Mirjana Mandić OK Japetić 48:15 ok 14:23
12. Ines Jurač OK Vihor 51:45 ok 17:53
13. Marija Jazvić Mioković OK Kapela 52:20 ok 18:28
14. Mirka Jakšić OK Maksimir 53:08 ok 19:16
15. Marija Gradečak Galović OK Kapela 60:52 ok 27:00
16. Iva Tatić OK Vihor 63:12 ok 29:20
Sanja Penc OK Vihor 0:00 dns
Željka Gajdek OK Jelen 0:00 dns
Marija Schubert OK Varaždin 0:00 dns
Daria Koceić Trinajstić OK Vihor 0:00 dns

M35Duljina staze 4.300 m,   Uspon 90 m,   Broj kontrola 17

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Petar Delić OK Maksimir 31:34 ok
2. Goran Vodopija OK Kapela 36:25 ok 4:51
3. Branimir Pongrac OK Japetić 37:40 ok 6:06
4. Vedran Bijelić OK Bjelovar 43:05 ok 11:31
5. Vladimir Spasić OK Kapela 51:08 ok 19:34
6. Branimir Putniković OK Kapela 51:27 ok 19:53
7. Duje Rako OK Vihor 56:42 ok 25:08
8. Tomislav Meštrović OK Kapela 58:58 ok 27:24
9. Miroslav Hainž OK Varaždin 61:00 ok 29:26
10. Ivan Ivo Penić OK Kapela 63:13 ok 31:39
11. Dalibor Stankovski OK Jelen 69:01 ok 37:27
12. Ivica Bertol OK Vihor 80:36 ok 49:02
Domagoj Delimar OK Kapela 0:00 dns
Lino Legac OK Japetić 0:00 dns

Ž35Duljina staze 3.800 m,   Uspon 90 m,   Broj kontrola 10

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Sonja Jantar OK Japetić 42:56 ok
2. Sanda Berženji OK Kapela 43:45 ok 0:49
3. Irena Čorko Meštrović OK Kapela 45:11 ok 2:15
4. Martina Bedeković Tanković OK Jelen 47:34 ok 4:38
5. Nikolina Šantić OK Bjelovar 51:18 ok 8:22
6. Sabina Seražin Korper OK Jelen 51:22 ok 8:26
7. Maja Kušt OK Vihor 58:44 ok 15:48
8. Jelena Brezak OK Kapela 61:54 ok 18:58
9. Violeta Čalić OK Vihor 65:25 ok 22:29
10. Marijana Žgela Putniković OK Kapela 69:04 ok 26:08
11. Aida Krkić Drobić OK Vihor 71:22 ok 28:26
12. Sabina Rako OK Vihor 73:06 ok 30:10
13. Ivana Stankovski OK Kapela 125:14 ok 82:18

M21BDuljina staze 4.000 m,   Uspon 80 m,   Broj kontrola 13

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Ivor Mikulčić OK Vihor 38:20 ok
2. Tomislav Jurač OK Vihor 50:11 ok 11:51
3. Borna Miljković OK Jelen 55:32 ok 17:12
4. Ante Balić OK Kapela 60:30 ok 22:10
5. Damir Kipčić OK Vihor 60:49 ok 22:29
6. Vjekoslav Klarić OK Kapela 63:01 ok 24:41
7. Davor Ambreković OK Vihor 72:39 ok 34:19
8. Lovro Krišto OK Vihor 76:34 ok 38:14
9. Dejan Juranić OK Jelen 92:22 ok 54:02
10. Juraj Ćurdo OK Vihor 110:14 ok 71:54
11. Tomislav Krajačić OK Vihor 111:33 ok 73:13
12. Dario Malović OK Vihor 138:05 ok 99:45
Bernard Ivezić OK Vihor 0:00 dns
Vedran Juričan OK Varaždin 0:00 dns
Ivica Jaklinović OK Vihor 0:00 dns
Toni Budrović OK Vihor 0:00 dnf
Krista Palić OK Vihor 0:00 dnf
Branko Ostajmer OK Vihor 0:00 dnf
Jan Ramač OK Vihor 61:41 mp

Ž21BDuljina staze 3.400 m,   Uspon 70 m,   Broj kontrola 12

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Iva Džeba OK Vihor 52:46 ok
2. Suzana Stanić OK Kapela 53:45 ok 0:59
3. Petra Plevnik OK Bjelovar 71:05 ok 18:19
4. Hana Glušica OK Kapela 75:02 ok 22:16
5. Zvjezdana Babogredac OK Vihor 106:16 ok 53:30
Ana-Marija Pavić OK Vihor 0:00 dns
Marta Tomasović OK Vihor 0:00 dns
Mihaela Marija Perković OK Vihor 0:00 dns
Nataša Preis-Bedenik OK Kapela 0:00 dns
Kristina Kostić OK Vihor 0:00 dns
Nina Viktorija Miković OK Vihor 0:00 dns
Nela Ševerdija OK Vihor 0:00 dnf
Darijana Jurić OK Vihor 0:00 dnf

M20Duljina staze 4.300 m,   Uspon 90 m,   Broj kontrola 17

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Noa Kelc OK Jelen 43:03 ok
2. Gabriel Šiljevinac OK Jelen 43:13 ok 0:10
3. Juraj Vukelić OK Maksimir 47:08 ok 4:05
4. Marko Jurač OK Vihor 49:13 ok 6:10
5. Jan Erben OK Jelen 57:33 ok 14:30
6. Patrick Milković OK Japetić 60:35 ok 17:32
7. Petar Jurač OK Vihor 67:44 ok 24:41
8. Borna Kuzmanić OK Japetić 91:11 ok 48:08
9. Kaan Yelen OK Vihor 97:44 ok 54:41
Teo Mahović OK Japetić 0:00 dns

Ž20Duljina staze 3.800 m,   Uspon 90 m,   Broj kontrola 10

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Paula Pavlin OK Vihor 41:49 ok
2. Majda Vidaković OK Kapela 44:11 ok 2:22
3. Dora Vukelić OK Maksimir 45:55 ok 4:06
4. Wanda Kovač OK Kapela 50:19 ok 8:30
5. Nina Mioković OK Kapela 94:00 ok 52:11
6. Kimi Maria Gobec OK Vihor 97:01 ok 55:12
Ira Mareković Car OK Vihor 0:00 dns
Zdenka Petra Štambuk OK Ivan Merz 0:00 dnf

M16Duljina staze 4.000 m,   Uspon 80 m,   Broj kontrola 13

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Luka Gojmerac OK Ivan Merz 46:01 ok
2. Martin Meštrović OK Kapela 84:48 ok 38:47
3. Karlo Lesjak OK Japetić 90:28 ok 44:27
Adam Anadolac OK Varaždin 0:00 dns

Ž16Duljina staze 3.400 m,   Uspon 70 m,   Broj kontrola 12

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Paola Rako OK Vihor 29:49 ok
2. Melissa Drobić OK Vihor 47:50 ok 18:01
3. Sara Delić OK Japetić 52:44 ok 22:55
Monika Pavić OK Vihor 0:00 dns

M14Duljina staze 3.000 m,   Uspon 65 m,   Broj kontrola 12

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Roko Vukić OK Maksimir 42:08 ok
2. Franko Čukoić OK Jelen 62:16 ok 20:08
3. Marin Tanković OK Jelen 65:16 ok 23:08
Filip Anadolac OK Varaždin 0:00 dns
Viktor Ignjat Ivezić OK Vihor 0:00 dns
Karlo Trinajstić OK Vihor 0:00 dns
Lovro Pinjušić OK Japetić 66:28 mp
Vladimir Miovec OK Jelen 83:29 mp

Ž14Duljina staze 2.500 m,   Uspon 50 m,   Broj kontrola 11

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Ema Juričan OK Varaždin 25:29 ok
2. Luna Bajrektarević OK Vihor 57:30 ok 32:01
3. Helena Ćubela OK Jelen 70:38 ok 45:09
Ema Jurač OK Vihor 0:00 dns

M12Duljina staze 2.000 m,   Uspon 25 m,   Broj kontrola 8

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Erik Tot OK Japetić 32:29 ok
2. Dorijan Tubin OK Jelen 46:09 ok 13:40
3. Jure Rako OK Vihor 50:01 ok 17:32
4. Juraj Otmačić OK Japetić 55:58 ok 23:29

Ž12Duljina staze 2.000 m,   Uspon 25 m,   Broj kontrola 8

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Gloria Šantić OK Bjelovar 16:58 ok
2. Veronika Šantić OK Bjelovar 24:48 ok 7:50
3. Viktoria Šantić OK Bjelovar 28:25 ok 11:27
4. Lana Babogredac OK Vihor 44:35 ok 27:37
5. Maja Gverić OK Kapela 47:11 ok 30:13
6. Ines Ostajmer OK Vihor 47:16 ok 30:18
7. Nika Juričan OK Varaždin 50:15 ok 33:17
8. Anabella Juranić OK Jelen 50:17 ok 33:19
9. Celesta Tot OK Japetić 59:29 ok 42:31
Klara Majetić OK Vihor 0:00 dnf

OPENDuljina staze 2.000 m,   Uspon 25 m,   Broj kontrola 8

#ime i prezimeklubvrijemestatuszaostat
1. Matej Domjanić OK Maksimir 26:43 ok
2. Luka Braje 31:22 ok 4:39
3. Robert Kaniški OK Maksimir 31:56 ok 5:13
4. Adam Miovec OK Jelen 51:51 ok 25:08
5. Ana Leovac OK Japetić 59:04 ok 32:21
Zoran Biondić OK Vihor 0:00 dns
Ani Marie Vukić OK Maksimir 0:00 dns
Sanda Itey OK Vihor 0:00 dns